Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Addasiadau Gwledig


Summary (optional)
start content

Mae'r CCA yn cynnwys adeiladau gwledig 'segur' yn yr 'Ardal Strategaeth Datblygu Gwledig'; hynny yw, tiroedd tu allan i'r prif ardaloedd trefol o fewn ardal yr awdurdod cynllunio lleol yng Nghonwy. Adeiladau segur yw'r rhai hynny nad oes eu hangen mwyach ar gyfer eu defnydd gwreiddiol, amaethyddiaeth yn bennaf. Nid yw'r CCA hwn a pholisïau perthnasol yn cwmpasu adeiladau newydd.

Mabwysiadwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn fel polisi gan y cyngor ac maent mewn grym ers Tachwedd 2014. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atadol hyn o gymorth i sicrhau bod polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well ac yn cael eu defnyddio'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un statws â pholisïau sydd mewn cynlluniau datblygu mabwysiedig ond rydym yn eu defnyddio i'n helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

LDP12 Addasiadau Gwledig

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy