Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Mynediad i Eiddo a Thir


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi hwyluso mynediad i wybodaeth Pridiannau Tir trwy un o'r tri llwybr a ddangosir ar y ddogfen sydd wedi'i hatodi.
start content

Cysylltwch â ni:

Uned Llywodraethu Gwybodaeth  
Gwasanaethau Gwybodaeth a Chwsmeriaid Corfforaethol  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Swyddfeydd y Sir  
Bodlondeb  
Conwy  
LL32 8DU

Ffôn: 01492 574016

E-bost: uned.llyw-gwyb@conwy.gov.uk

Gwybodaeth Mynediad i Eiddo a Thir (PDF, 0.3MB)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content