Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pridiannau Tir Lleol


Summary (optional)
start slider

end slider
start grid

start slider

end slider
Byddwn yn gweithio o gartref am gyfnod amhenodol. Bydd ceisiadau newydd sy’n cael eu cyflwyno yn electroneg yn cael eu cofrestru, fodd bynnag bydd oedi wrth brosesu ceisiadau gan nad yw swyddogion yn gallu mynychu’r safle.  Mae hyn yn debygol o barhau am hyd at 3 wythnos neu fwy. 

Os oes gennych ymholiad, ceisiwch ei gyflwyno drwy e-bost yn uniongyrchol i’r swyddog. Os nad ydych yn gwybod cyfeiriad e-bost y swyddog, defnyddiwch y cyfeiriadau canlynol:


start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid