Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd Pridiannau Tir Lleol


Summary (optional)
start content

Rhybudd i Gwsmeriaid

Yn dilyn penderfyniad diweddar Cyllid a Thollau EM y bydd cynnyrch CON29R ac O, a gyflwyni’r i’r awdurdod lleol, yn cael eu hystyried yn [ddata puredig ac felly’n] destun TAW ar gyfradd o 20% o 1 Mawrth 2017 ymlaen, bydd cynnydd o 20% yn ein ffioedd ar gyfer CON29R ac O (nid yw Tystysgrifau Chwilio Swyddogol statudol LLC1 wedi’u heffeithio gan y newid hwn). Mae ein ffioedd newydd i’w gweld isod.

Mae ffioedd mis Mawrth 2018 i’w gweld isod.

Electronig

FfiTAWCyfanswm
LLC1 £4.00 Dim £4.00
CON29R £72.00 £14.40 £86.40
CON29O £10.00 £2.00 £12.00 cwestiwn ychwanegol   4-21
CON29O £14.00 £2.80 £16.80 cwestiwn ychwanegol 22
Ymholiadau ychwanegol £15.00 £3.00 £18.00
LLC1 a CON29R   Cyfanswm £90.40


Post

FfiTAWCyfanswm
LLC1 £6.00 Dim £6.00
CON29R £95.00 £19.00 £114.00
CON29O £10.00 £2.00 £12.00 cwestiwn ychwanegol 4-21
CON29O £14.00 £2.80 £16.80 cwestiwn ychwanegol 22
Parsel ychwanegol £10.40 £2.08 £12.48 
Ymholiadau ychwanegol £15.00 £3.00 £18.00
LLC1 & CON29 R   Cyfanswm £120.00


Chwiliad Llawn ac Anghofrestredig

FfiTAWCyfanswm
Cofrestr Lawn £49.00 £9.80 £58.80
Cofrestr Lawn (SNP) £63.00 £12.60 £75.60
Anghofrestredig £42.00 £8.40 £50.40
Anghofrestredig (SNP) £39.00 £7.80 £46.80

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy