Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Opsiwn 1


Summary (optional)
Mae hwn yn chwiliad hanes llawn o benderfyniadau cynllunio, Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau Rhestredig, Rhybuddion gorfodaeth ac ati (o 1974 hyd heddiw).
start content

Opsiwn 1 - Cais am Hanes Cynllunio Am Ddim 1974 (Casgliad yn y cnawd yn unig)

Mae hwn yn chwiliad hanes llawn o benderfyniadau cynllunio, Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau Rhestredig, Rhybuddion gorfodaeth ac ati (o 1974 hyd heddiw).

I gael copïau o hysbysiadau penderfyniad cynllunio datguddiedig yn unig, anfonwch e-bost at: hanescynllunio@conwy.gov.uk

I gael copïau o Ardaloedd Cadwraeth datguddiedig, Adeiladau Rhestredig, Hysbysiadau gorfodaeth ac ati yn unig, anfonwch e-bost at: hanescynllunio@conwy.gov.uk Bydd ffi copi yn gymwys.

Cwblhewch y ffurflen gais isod a nodi cynllun wedi'i farcio'n glir (gan nodi'r ffiniau). 

Gallwch gyflwyno eich cais drwy:

Hanes Cynllunio
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Cewch eich hysbysu drwy e-bost/ dros y ffôn pan fydd gwybodaeth yn barod i'w chasglu o:

Hanes Cynllunio
Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ


Ffurflen Gais Hanes Cynllunio 1974 - Am ddim (Dogfen Word)

Ffurflen Gais Hanes Cynllunio 1974 - Am ddim (Dogfen PDF)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content