Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Opsiwn 2


Summary (optional)
start content

Opsiwn 2 - Cais am Hanes Cynllunio â Ffi Taladwy 1974 (wedi'i ddychwelyd o fewn 3 diwrnod gwaith)

Mae hwn yn chwiliad hanes llawn o Benderfyniadau Cynllunio, Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau Rhestredig a Rhybuddion Gorfodaeth o 1974 hyd heddiw.

Caiff copïau o hysbysiadau penderfyniadau cynllunio a ddatgelwyd eu hanfon yn ôl dros e-bost/drwy'r post i'ch cyfeiriad cyswllt o fewn 3 diwrnod gwaith o dderbyn taliad.

I gael copïau o Ardaloedd Cadwraeth datguddiedig, Adeiladau Rhestredig, Hysbysiadau gorfodaeth ac ati yn unig, anfonwch e-bost at: hanescynllunio@conwy.gov.uk Bydd ffi copi yn gymwys. 

Taliad

Cwblhewch y ffurflen gais isod, ynghyd â chynllun wedi'i farcio'n glir a siec am £25.00. (yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'). Anfonwch at:

Hanes Cynllunio
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Ffurflen Gais Hanes Cynllunio 1974 - Ffi yn daladwy (Dogfen Word)

Ffurflen Gais Hanes Cynllunio 1974 - Ffi yn daladwy (Dogfen PDF)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content