Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Datblygu Lleol Conwy (CDLl)


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

Wedi mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ym mis Hydref 2013, mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau fod y Cynllun yn dal i ateb y gofyn ac yn cael ei adolygu’n ffurfiol bob pedair blynedd. Dechreuodd adolygiad llawn o’r Cynllun Datblygu Lleol, ym mis Hydref 2017.

Mae CDLl Conwy yn cynnwys datganiad ysgrifenedig, Atodiadau i’r datganiad ysgrifenedig a map cynigion.

Mae’r drysorfa dystiolaeth ar gael yma.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy