Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Rydym yn defnyddio’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) fel canllaw ar sut rydym yn defnyddio tir yng Nghonwy (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Rydym hefyd yn ei ddefnyddio i benderfynu ar geisiadau cynllunio.
start content

Rydym yng Ngham 5 o’r broses ar hyn o bryd

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol gan y Cyngor ym mis Hydref 2013. Rydym nawr yn cynnal adolygiad llawn o’r Cynllun.

Newyddlen Mai 2020 (PDF)


Rydym yn ysgrifennu’r cynllun drwy edrych ar y dystiolaeth sydd yn y papurau cefndir a'r papurau pwnc

Mae gennym amserlen y cytunwyd arni gan Lywodraeth Cymru. Fe’i gelwir yn Gytundeb Cyflawni (Cam 2). Mae hyn yn dangos sut a phryd mae modd i chi gymryd rhan hefyd.

end content