Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Casgliadau Arbennig Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy

Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy


Summary (optional)
Rydym yn cynnig casgliad wythnosol ar gyfer clytiau tafladwy a chynhyrchion anymataliaeth.
start content

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer aelwydydd sy'n defnyddio llawer iawn o glytiau neu gynhyrchion anymataliaeth ac sy’n gweld nad oes ganddynt ddigon o le ar gyfer yr eitemau hyn yn eu bin olwynion.

Sut mae'n gweithio

 • I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni yn affch@conwy.gov.uk neu 01492 575337
 • Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn rhoi cadi casglu bach y gellir ei gloi, bagiau casglu a gwybodaeth am y gwasanaeth hwn. Ein nod yw y bydd y rhain yn eich cyrraedd chi o fewn 10 diwrnod gwaith.
 • Gallwch ddechrau defnyddio'r gwasanaeth hwn cyn gynted ag y byddwch yn cael bagiau a chadi. Rhowch y clytiau neu’r cynhyrchion anymataliaeth a ddefnyddiwyd yn y bagiau a chlymu'r bag unwaith y bydd yn llawn. Rhowch y bagiau yn eich cadi.
 • Ar eich diwrnod casglu, rhowch y cadi ar ymyl y palmant erbyn 7:00. Bydd ein tîm yn gwagio eich cadi ac yn gadael bagiau newydd.
 • Os nad ydych chi wedi gadael gwastraff allan am 8 wythnos, byddwn yn dod â’r gwasanaeth casglu i ben.

Beth ydym yn ei gasglu

 • Clytiau tafladwy
 • Gwastraff newid clytiau, fel hancesi gwlyb, sachau clytiau a gwlân cotwm
 • Cynnyrch anymataliaeth (padiau, tronsiau a dillad gwely)

NID YDYM yn casglu:

 • Gwastraff glanweithiol (cadachau misglwyf neu damponau).
 • Dylid rhoi’r rhain mewn bag a'u rhoi yn eich bin olwynion.
 • Gwastraff clinigol. Cysylltwch â'ch nyrs gymunedol i drefnu gwasanaeth casglu gwastraff clinigol gan y Bwrdd Iechyd.
 • Gwastraff anifeiliaid (gan gynnwys, deunydd gwely,padiau cŵn bach). Dylai’r rhain gael eu rhoi mewn bag a'u rhoi yn eich bin olwynion.
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os nad oes angen y gwasanaeth hwn arnoch bellach, cysylltwch â'r Tîm Cynghori ar yr Amgylchedd drwy anfon neges e-bost afch@conwy.gov.uk neu drwy ffonio 01492 575337.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os nad oes angen y gwasanaeth hwn arnoch bellach, cysylltwch â'r Tîm Cynghori ar yr Amgylchedd drwy anfon neges e-bost afch@conwy.gov.uk neu drwy ffonio 01492 575337.

Diwrnodau casglu

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Pensarn Abergele Hen Golwyn Cyffordd Llandudno Llandudno
Belgrano Rhyd-y-foel Llanelian Mochdre Craig-y-Don
Towyn Llanddulas Bae Colwyn Capelulo Llanrhos
Bae Cinmel Llysfaen Glan Conwy Dwygyfylchi Deganwy
Llansan Siôr Betws-y-coed Graig Penmaenmawr Llandrillo-yn-Rhos
Betws-yn-Rhos Capel Garmon Eglwysbach Llanfairfechan Bae Penrhyn
Bont Newydd Capel Currig Gell Conwy Craigside
Bryn Rhyd yr Arian Cerrigydrudion Tal-y-Cafn Gyffin Glanwydden
Bylchau Cwm Penmachno Maenan  -  -
Cefn Berain Dolwyddelan Llanddoged  -  -
Dolwen Glasfryn Trefriw  -  -
Groes Llanfair G.M Dolgarrog  -  -
Gwytherin Llangwm Tal-y-Bont  -  -
Llanfair T.H Llanrwst Llanbedr-y-Cennin  -  -
Llangernyw Melyn y Coed Caerhun  -  -
Llannefydd Penmachno Tyn-y-Groes  -  -
Llansannan Pentrefoelas Rowen  -  -
Nantglyn Rhydlydan Henryd  -  -
Pandy Tudur Ty Nant Ucheldir Colwyn  -  -
Pentre Isaf Ysbyty Ifan  -  -  -
Rhos y Mawr  -  -  -  -
Tan y Fron  -  -  -  -

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy