Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfleusterau


Summary (optional)

 

start content

Mae gennym ni nifer o gyfleusterau yn Douglas Road, fel:

  • Cyfleusterau i’r Anabl - ystafell wlyb hygyrch gyda chawod, gwely cawod a thoiled bidet. 
  • Parc Pramiau
  • Ardal chwarae tu allan
  • Ystafell Weithgaredd 
  • Creche
  • Cegin ar gyfer sesiynau coginio grŵp
  • Cyfleusterau cynadledda a chyflwyniad diwifr ClickShare yn yr Ystafell Gyfarfod fawr (Llysfaen) a’r ystafell weithgaredd (Llandrillo-yn-Rhos)

Os hoffech chi ddysgu mwy am y cyfleusterau sydd ar gael neu siarad efo rhywun am ymweld, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content