Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwiriwch Ogledd Cymru


Summary (optional)
Archwiliad Iechyd Blynyddol Anabledd Dysgu
start content
  • Oes gennych chi anabledd Dysgu?
  • Ydych chi dros 18 oed?

Gofynnwch am wiriad iechyd anabledd dysgu am ddim yn eich meddygfa leol. Am fwy o wybodaeth dilynwch y dolenni hyn:

Gofalwch am eich iechyd Gogledd Cymru

Gwiriadau Iechyd Blynyddol

Tîm Cyswllt Iechyd

end content