Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Proffil Iechyd Unwaith i Gymru


Summary (optional)
Os oes gennych anabledd dysgu, gallwch ddysgu sut i gwblhau eich Proffil Iechyd eich hun. Bydd yn rhoi gwybodaeth i bobl amdanoch chi a’u helpu i roi’r gofal iawn i chi ar yr adeg iawn.
start content

Gallwch fynd â’r Proffil Iechyd gyda chi pan fyddwch chi’n mynd i’r ysbyty, neu i weld staff iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n cynnwys yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnynt.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael i oedolion a gallant lawrlwytho eu Proffil Iechyd trwy glicio ar y ddolen isod:

Proffil Iechyd i Oedolion

Mae rhagor o wybodaeth ar gael i blant a phobl ifanc a gallant lawrlwytho eu Proffil Iechyd trwy glicio ar y ddolen isod:

Proffil Iechyd Plant a Phobl Ifanc

end content