Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prom a Mwy


Summary (optional)
Dydd Sadwrn 13 Mai 2023
start content

Prom Xtra CrowdMae Prom a Mwy yn ddigwyddiad teuluol sy'n cael ei gynnal ar hyd promenâd Bae Colwyn ddydd Sadwrn 13 Mai 2023.

Mae llwythi o weithgareddau AM DDIM yn Prom a Mwy i ddifyrru’r teulu.  Bydd yno hefyd ffair fach i godi gwallt eich pen, digonedd i’w fwyta a’i yfed, stondinau yn gwerthu popeth ac adloniant i bawb!  Hefyd, wrth gwrs, fe fyddwn ni’n manteisio ar ein traeth bendigedig.

Bydd ein holl stondinau, elusennau ac arddangoswyr wedi’u gwasgaru ar hyd a lled y safle, gydag amrywiaeth eang fel danteithion blasus, addurniadau gardd, recriwtio, gemwaith unigryw a mwy.

Bydd manylion yn cael eu cyhoeddi yn yr hydref i unrhyw fasnachwyr, arddangoswyr neu elusennau sy’n dymuno gwneud cais am le.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content