Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Polisi Amgylcheddol


Summary (optional)
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal nifer o weithgareddau sy’n cael effaith gadarnhaol a negyddol ar yr amgylchedd. Mae hefyd yn cydnabod bod ganddo rôl flaenllaw o ran cynnal amgylchedd naturiol y sir.

I’n helpu ni leihau’r effeithiau amgylcheddol negyddol ac i barhau i wella ein perfformiad amgylcheddol cadarnhaol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithredu safon y Ddraig Werdd ar draws ei holl wasanaethau.

Mae’r Ddraig Werdd yn safon sy’n cael ei gwirio’n annibynnol ac mae’n sicrhau bod ein heffeithiau amgylcheddol yn cael eu monitro mewn ffordd sydd yn caniatáu i ni wella ein perfformiad.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy