Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Ymgynghoriad cydraddoldeb ac amrywiaeth


Summary (optional)
Mae cysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr a'u cynnwys wrth ystyried materion sy'n cael effaith arnyn nhw yn hanfodol bwysig i ni. Rydym angen gwrando'n ofalus ar ystod eang o safbwyntiau er mwyn darparu gwasanaethau priodol yn ogystal â bod yn gyflogwr da. Mae gwasanaethau yn ymgynghori yn rheolaidd ar faterion allweddol sy'n effeithio defnyddwyr gwasanaeth i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth y gallwn i ddiwallu anghenion penodol.
start content

Rydym yn cydnabod yr angen i osgoi gor-ymgynghori a bod rhaid i ni hefyd weithredu yn unol â'r hyn y mae'r cyhoedd eisoes wedi ei ddweud wrthym. Felly rydym yn datblygu a / neu'n adolygu beth rydym yn ei wneud mewn perthynas â:

  • Gwell dulliau ymglymiad cymunedol
  • Bodlonrwydd Cwsmer
  • Ymglymiad rheolaidd gyda'r gymuned
  • Pecyn Ymglymiad diwygiedig i gefnogi pob Gwasanaeth
  • Ceisiadau Gwasanaeth a gwybodaeth Cwynion
  • Cronfa ddata o weithgareddau a chanlyniadau ymglymiad

Dogfennau Cysylltiedig

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy