Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Gwasanaethau Cwsmer Refeniw a Budd-daliadau

Gwasanaethau Cwsmer Refeniw a Budd-daliadau


Summary (optional)
start content

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, neu os oes arnoch chi angen help i lenwi ffurflenni hawlio budd-dal, cysylltwch ag un o’n hymgynghorwyr cwsmer yn y swyddfeydd canlynol:

CyfeiriadAmseroedd Agor    
Prif Swyddfa Budd-daliadau, Bodlondeb,
Conwy, LL32 8DU        
Dydd Llun i ddydd Iau: 8.45yb - 5.15yp
Dydd Gwener: 8.45yp - 4.45yp
Neuadd y Dref, George Street,
Llandudno, LL30 2ST
Dydd Llun i ddydd Iau: 8.45yb - 5.15yp
Dydd Gwener: 8.45yb - 4.45yp
Llawr Cyntaf, Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Coetir Orllewinol, 
Bae Colwyn LL29 7DH
Dydd Llun, Dydd Mercher i Dydd Iau: 9.00yb - 5.00yp
Dydd Mawrth 10.00yb - 5.00yp i Dydd Gwener: 9.00yb - 4.45yp
Plas yn Dre, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, LL26 0DF Dydd Mawrth 10yb - 1.00yp


Neu, fel arall, gallwch gysylltu â ni drwy:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy