Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Pwll Padlo Craig y Don


Summary (optional)
start content

Mae hwn yn un o'r pyllau padlo awyr agored mwyaf yng Nghymru, yn mesur 116m - 21m ac yn 2 droedfedd / 0.6 metr o ddyfnder ar ei fwyaf, ac yn atyniad poblogaidd iawn ar gyfer yr ardal yn ystod tymor yr haf.

Mae cyfleusterau ar y safle yn cynnwys ‘Caffi’r Pwll’ sy'n cynnig diodydd, byrbrydau a hufen iâ, ac sy’n gwerthu teganau meddal amrywiol i blant. Mae byrddau picnic a seddau mainc ar gael er hwylustod i chi, ynghyd â thoiledau cyhoeddus. Mae parc plant gerllaw hefyd sydd wedi ei ddiogelu gan ffens perimedr.

Yn ystod gwyliau haf yr ysgol, ac os yw'r tywydd yn caniatáu, mae peli mawr o’r enw 'Waterwalkerz' yn cael eu defnyddio yn y pwll padlo. Mae'r rhain yn boblogaidd iawn gyda phlant oherwydd maent yn gallu cerdded ar ddŵr!!  

Lleoliad

Mae'r pwll padlo wedi ei leoli yn Llandudno ac ar ochr ddwyreiniol y promenâd, ar y lan y môr gyferbyn â chae Bodafon.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy