Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parcio i Goetsis


Summary (optional)
start content

Maes Parcio Coetsis Bae Colwyn

Maes Parcio Coetsis Conwy

Maes Parcio Coetsis Betws-y-coed

Maes Parcio Coetsis Llandudno

TrefMannau Pris   y dyddCyfarwyddiadau   a Gwybodaeth

Betws-y-coed

Stryd yr Orsaf

10

Am ddim

Trowch i'r dde oddi ar Ffordd Caergybi i Stryd yr   Orsaf. Mae’r safle gollwng a chodi teithwyr ger yr arcêd siopa.

Bae Colwyn

 

Parc Eirias

6

Am ddim

Trowch i'r dde oddi ar yr A547 Ffordd Abergele i brif   fynedfa Parc Eirias.

Conwy

 

Vicarage Gardens

 

Morfa Bach

5

£6.50 am hyd at 4 awr

£12 am hyd at 24 awr

Mae dau fan ger maes parcio Vicarage Gardens ar Rosehill Street i goetsis ollwng a chodi teithwyr. Ni chaniateir aros yno am fwy na 15 munud.

 
I barcio am gyfnod hirach, trowch i'r chwith yn y ylchfan fach ger ochr y Castell ar y B5106 Ffordd Llanrwst, a dilynwch yr   arwyddion am faes parcio Morfa Bach.  Mae bwa’r Castell yn rhwystro coetsis uchel rhag mynd oddi tani, ond gall y   cerbydau hyn barcio ym Maes Parcio Coetsis Builder Street West yn Llandudno.

Mae talu am barcio ym Morfa Bach hefyd yn gadael i chi barcio ym Maes Parcio Coetsis Builder Street West yn Llandudno. Cadwch eich tocyn fel prawf o’ch taliad.

Gallwch dalu am barcio ymlaen llaw drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Parcio.

Llandudno


Mostyn Broadway

Builder Street

Hyd at 120

£6.50 am hyd at 4 awr

 

£12.00 am hyd at 24 awr

Dim ond gollwng  a chodi teithwyr y mae coetsis yn cael ei wneud ym maes parcio coetsis Mostyn Broadway.

Mae parcio am gyfnod byr a chyfnod hir ar gael ym maes parcio coetsis Builder Street.

Mae yna ffensys terfyn allanol o gwmpas maes parcio coetsis Builder Street a chynhelir patrolau rheolaidd yno yn ystod y nos. Mae camera teledu cylch cyfyng wedi’i osod i adnabod coetsis sy'n mynd i mewn ac allan o’r maes parcio.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys toiledau a lle golchi coetsis. 
Mae talu am barcio yn Builder Street hefyd yn gadael i chi barcio ym Morfa Bach Conwy. Cadwch y tocyn fel prawf o’ch taliad.

Gall trefnwyr teithiau drefnu contract ac mae’n bosib talu dros y ffôn yn uniongyrchol i’r Gwasanaethau Parcio yn ystod oriau swyddfa.

Gall trefnwyr teithiau drefnu contract ac mae’n bosib talu dros y ffôn yn uniongyrchol i’r Gwasanaethau Parcio yn ystod oriau swyddfa: 01492 576622

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy