Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Coed a Gwrychoedd Uchel Cais am ganiatâd i dorri neu gyflawni gwaith ar goeden

Cais am ganiatâd i dorri neu gyflawni gwaith ar goeden


Summary (optional)
Mae’n bosibl y bydd angen caniatâd ysgrifenedig i dorri, difrigo, tocio neu frigdorri coed.
start content

Efallai bod coed yn cael eu gwarchod oherwydd Gorchymyn Diogelu Coed; oherwydd eu bod mewn Ardal Gadwraeth; neu oherwydd bod Amod ynghlwm wrth Ganiatâd Cynllunio.

Os ydych yn ystyried gwneud gwaith ar goeden neu wrychyn, gall y Swyddog Coed a Thirweddu roi gwybod i chi a oes rhyw fath o rym diogelu ynghlwm wrthynt.

Gwybodaeth bellach

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy