Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - ailgylchu matresi


Summary (optional)
start content

Nid yw’n bosibl dod â matresi i Ganolfan Ailgylchu Mochdre na Gofer i’w gwaredu ar hyn o bryd. 

Ar hyn o bryd gallwch waredu hyd at ddau fatres y flwyddyn drwy fynd â nhw i:

Cyfleuster Adfer Deunydd Mochdre (CAD Mochdre)
Ffordd Bron-y-Nant
Mochdre
LL28 4YL

Mae CAD Mochdre wedi’i leoli wrth y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref, ymhellach i’r dwyrain ar hyd y ffordd (tuag at yr Amlosgfa).

Oriau agor:

Dydd Llun – dydd Gwener 09:00-17:00
Dydd Sadwrn 07:30-11:30
Dydd Sul 07:00-10:30

 

Mae CAD Mochdre ar gau:

  • Diwrnod Nadolig (25 Rhagfyr)
  • Gŵyl San Steffan (26 Rhagfyr)
  • Dydd Calan (1 Ionawr)

Nid yw’r un Gŵyl Banc/Gwyliau Cyhoeddus arall yn effeithio ar oriau agor CAD Mochdre.

Pwysig:

Os yw CAD Mochdre wedi cau, peidiwch â gadael matresi y tu allan i’r fynedfa. Mae hyn yn cael ei ystyried fel tipio anghyfreithlon, rhywbeth mae’r Cyngor yn ei gymryd o ddifrif.

Mae camerâu TCC a thechnoleg Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig (ANPR) yn y fynedfa i CAD Mochdre. Defnyddir y rhain fel tystiolaeth yn erbyn unrhyw droseddwyr sy’n tipio’n anghyfreithlon.

Gall tipio anghyfreithlon arwain at ddirwyon o hyd at £50,000 a hyd yn oed dedfryd carchar.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy