Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref - ailgylchu matresi


Summary (optional)
start content

Ar hyn o bryd gallwch waredu hyd at ddwy fatres y flwyddyn drwy fynd â nhw i:

Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
Ffordd Bron-y-Nant
Mochdre
LL28 4YL


Oriau agor:

 DiwrnodHaf
 (1 Ebrill i 31 Hydref)
Gaeaf
(1 Tachwedd i 31 Mawrth)
Llun i Sadwrn 09:00-17:00 09:00-16:00
Sul 09:00-16:00 09:00-16:00


Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre ar gau ar y diwrnodau canlynol:

  • Dydd Nadolig (25 Rhagfyr)
  • Gŵyl San Steffan (26 Rhagfyr)
  • Dydd Calan (1 Ionawr)
  • Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre ar agor am oriau estynedig, sef 09:00-17:00 rhwng 27 a 31 Rhagfyr, gan gynnwys y diwrnodau hynny
  • Bydd yr oriau agor arferol (gaeaf) yn ailddechrau ar 2 Ionawr

Penwythnosau Gwyliau Banc

Ac eithrio’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd (fel y nodwyd uchod), nid oes unrhyw newidiadau i oriau agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gyfer gwyliau banc neu wyliau cyhoeddus eraill fel y Pasg, Sulgwyn ayyb, am weddill y flwyddyn.

Pwysig:

Os yw cyfleuster ailgylchu gwastraff cartref Mochdre ar gau, peidiwch â gadael matresi y tu allan i’r fynedfa. Mae hyn yn cael ei ystyried fel tipio anghyfreithlon, rhywbeth mae’r Cyngor yn ei gymryd o ddifrif.

Mae camerâu TCC yn gwylio’r fynedfa i’r cyfleuster ailgylchu gwastraff cartref ym Mochdre, gyda thechnoleg Adnabod Rhifau Cofrestru Ceir Awtomatig (ANPR). Defnyddir y rhain fel tystiolaeth yn erbyn unrhyw droseddwyr sy'n tipio yn anghyfreithlon.

Gall tipio anghyfreithlon arwain at ddirwyon o hyd at £50,000 a hyd yn oed dedfryd carchar.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy