Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Rhoi Gwybod, Talu, Gwneud Cais Talu System Taliadau Gwe E-siop Conwy

System Taliadau Gwe E-siop Conwy


Summary (optional)
Mae System Taliadau Gwe E-siop newydd sbon Conwy bellach yn fyw.
start content

Mae hon yn cymryd lle ein system flaenorol ac yn ein caniatáu i ehangu'r amrediad o bethau y gallwch dalu amdanynt ar-lein. Mae’r cynnyrch newydd ar ei newydd wedd a bydd yn darparu swyddogaethau newydd, yn cynnwys:

  • Cofrestru Cwsmeriaid. Yn debyg i Amazon / e-bay. Ers ei lansio ar 29.09.17, mae 1,050 o gwsmeriaid wedi cofrestru cyfrif.
  • Cyfrif Cwsmer sy’n cynnwys rhif cerdyn cwsmer a manylion cyfeirnod y gellir eu storio, gan wella profiad y cwsmer.
  • Mynediad at hanes o dalu.
  • Y gallu i wneud taliad dienw heb fod angen cofrestru.
  • E-siop Conwy sy’n caniatáu siop ar-lein ar gyfer cynnyrch fel Treth y Cyngor a thalu mân anfonebau a phrofiad basged i gwsmeriaid gyda man talu terfynol.

Cymerwch olwg ar y system newydd yma a chysylltu â’r Adran Incwm gydag unrhyw adborth.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â br.ymholiadau@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy