Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Hapchwarae Trwydded Peiriannau Hapchwarae

Trwydded Peiriannau Hapchwarae


Summary (optional)
Trwyddedau peiriannau hapchwarae ar safle trwyddedig i ganiatáu unrhyw nifer o beiriannau categori C neu D yn eu safleoedd trwyddedig. Mae'n rhaid i'r Drwydded Safle awdurdodi gwerthu alcohol ar y safle.
start content

Sut i wneud cais

Gellir ond gwneud cais am Drwydded Peiriannau Hapchwarae gan Ddeiliaid Trwyddedau Safle a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Trwyddedu 2003. Mae'r Drwydded Safle’n gorfod awdurdodi gwerthu alcohol ar y safle.

Rhaid i'r cais ddod gyda:

  • y ffi a ragnodwyd
  • y dogfennau a ragnodwyd.

Ffioedd

Math o   DrwyddedTrosi trwydded   bresennolTrwydded newyddClybiau newydd (trac cyflym) yn   unigFfi flynyddol gyntafFfi flynyddolFfi i amrywio   trwyddedFfi i adnewydduFfi i drosglwyddoFfi i newid enwFfi am gopi o'r drwydded
Trwydded   Peiriannau Hapchwarae Safle Trwyddedig  £100 £150  - £50 £50 £100  - £25  -  £15
Trwydded   Hapchwarae Clwb £100 £200 £100 £50 £50 £100 £200  -  -  £15
Trwydded   Peiriant Clwb £100 £200 £100 £50 £50 £100 £200  -  -  £15
Trwydded   Hapchwarae am wobrau £100 £300  -  -  -  - £300  -  £25  £15
Trwydded   Canolfan Adloniant Teuluol Heb Drwydded £100 £300  -  -  -  - £300  -  £25  £15


Cymhwyster

Deddfwriaeth ac Amodau

Deddf Gamblo 2005

Prosesu ac Amserlenni

Caiff yr awdurdod ganiatáu neu wrthod cais. Wrth ganiatáu'r cais, caiff yr awdurdod amrywio nifer a chategori'r peiriannau hapchwarae a awdurdodwyd gan y drwydded.

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Gall yr ymgeisydd apelio i'r llys ynadon yn erbyn penderfyniad awdurdod i beidio â dyroddi trwydded. Gall deiliad hefyd apelio yn erbyn penderfyniad i ganslo trwydded.

Manylion cyswllt:


Ffurflen gais ar gyfer 2 beiriant

end content