Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ynglŷn â Bywyd y Bae


Summary (optional)
Mae Rhaglen Adfywio Bywyd y Bae wedi’i sefydlu i gyflwyno rhaglen o adfywio ffisegol, cymdeithasol ac economaidd yn ardal Bae Colwyn.
start content

Mae'r bartneriaeth hon yn cynnwys cynrychiolwyr allweddol o'r sectorau preifat, cyhoeddus a chymunedol sy'n cynrychioli rhanddeiliaid allweddol yn nyfodol y dref.

Mae Conwy wedi bod yn llwyddiannus o ran denu cyllid dan fframwaith Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru ynghyd â chyllid Ewropeaidd, y Loteri a phartneriaid eraill i ariannu amrywiaeth o brosiectau dros £100m i hwyluso adfywio Bae Colwyn.

Bywyd y Bae – Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (PDF)

Delivering Bay Life (PDF)

 

end content