Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ynglŷn â Bywyd y Bae


Summary (optional)
Mae Rhaglen Adfywio Bywyd y Bae wedi’i sefydlu i gyflwyno rhaglen o adfywio ffisegol, cymdeithasol ac economaidd yn ardal Bae Colwyn.
start content

Mae Conwy wedi bod yn llwyddiannus o ran denu cyllid dan fframwaith Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru ynghyd â chyllid Ewropeaidd, y Loteri a phartneriaid eraill i ariannu amrywiaeth o brosiectau dros £100m i hwyluso adfywio Bae Colwyn.

Mae’r bartneriaeth hon yn cynnwys Coleg Llandrillo, Cefnogaeth Wirfoddol Cymunedol Conwy, Cymdeithasau Tai, Cyngor Tref, Ardal Gwella Busnes, Heddlu Gogledd Cymru, Cymunedau yn Gyntaf, Sw Cenedlaethol Cymru ac ymgysylltu â dros 30 o grwpiau cymunedol a 200 o fusnesau.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy