Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Adfywio Bae Colwyn Bywyd y Bae Prif Gynllun Bywyd y Bae - Ein gweledigaeth ar gyfer Bae Colwyn

Prif Gynllun Bywyd y Bae - Ein gweledigaeth ar gyfer Bae Colwyn


Summary (optional)
Mae’r Prif Gynllun wedi’i ddatblygu fel rhan annatod o Raglen Bywyd y Bae, drwy ymgynghoriad lleol a gweithdai budd-ddeiliad i arwain yr adfywio ffisegol.
start content

Mae’r prif gynllun yn darparu fframwaith ar gyfer adfywio ffisegol y dref gan ganolbwyntio ar bedair prif ardal o newid a sefydlu Bae Colwyn fel canolfan ranbarthol ar gyfer busnes a hamdden. Y pedair ardal ar gyfer newid yw Parc Eirias, Glan y Môr, Canol y Dref a’r ardal adnewyddu tai.

Mae’r rhain yn cyflwyno’r cynhwysion sylfaenol ar gyfer Bae Colwyn ar ei newydd wedd sy'n gweithredu fel tref gyflawn sy'n gwasanaethu anghenion ei phreswylwyr ac ymwelwyr. Mae’r Prif Gynllun yn dod â’r holl syniadau a mentrau at ei gilydd mewn un strategaeth integredig ar gyfer newid. Nid yw’r Prif Gynllun yn lasbrint, mae’n darparu fframwaith ar gyfer syniadau, dyheadau a chysyniadau sy’n annog buddsoddiad yn y dref gan y gymuned a busnesau.

Prif Cynllun Bae Colwyn (CDLl10) (PDF)

 

end content