Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Adfywio Adfywio Bae Colwyn Bywyd y Bae Bae Colwyn - lleoliad perffaith ar gyfer buddsoddi

Bae Colwyn - lleoliad perffaith ar gyfer buddsoddi


Summary (optional)
Yng nghalon arfordir Gogledd Cymru ac yn barod am fuddsoddiad newydd, mae rhaglen adfywio gynhwysfawr yn sbarduno buddsoddiad twristiaeth, busnes a hamdden ac yn trawsnewid Bae Colwyn.
start content

Mae Bae Colwyn mewn lleoliad perffaith ar gyfer buddsoddi.Pam?

  • Hi yw canolbwynt daearyddol Gogledd Cymru
  • Hi yw'r dref fwyaf ar arfordir Gogledd Cymru
  • Mae ganddi strategaeth glir ar gyfer twf a datblygiad

Mae dros £50 miliwn eisoes yn helpu ailgreu'r dref drwy gynnig cyfleusterau chwaraeon, celfyddydau a digwyddiadau y mae galw amdanynt, moderneiddio ei phromenâd enwog a gwella'i gofodau cyhoeddus. 

Ond mae'r gorau eto i ddod.

Mae adfywio eisoes yn trawsnewid Bae Colwyn ond rydym yn awyddus i wahodd buddsoddwyr a datblygwyr i fod yn rhan o dwf y dyfodol.Mae cyfleoedd buddsoddi'n bodoli mewn:

  • Addysg a Hyfforddiant
  • Cyfleusterau chwaraeon
  • Atyniadau glan y môr
  • Datblygu canol y dref
  • Isadeiledd
  • Tai i deuluoedd

I glywed mwy am yr ystod eang o gyfleoedd buddsoddi cyffrous ym Mae Colwyn a'r grantiau a'r gefnogaeth sydd ar gael, cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 01492 576002 neu bywydybae@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy