Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cymunedau am Waith


Summary (optional)
start content

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd eisiau help gyda dod o hyd i waith? Efallai eich bod mewn swydd sydd ddim yn cynnig digon o oriau, neu eich bod yn breuddwydio am gael gwneud rhywbeth gwahanol ond mae rhwystrau penodol yn eich dal yn ôl? Efallai eich bod yn ddi-waith neu'n wynebu cael eich diswyddo. Beth bynnag yw eich sefyllfa, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r hyn sy'n gweithio i chi!

Rydym yn darparu cefnogaeth un-i-un, arweiniad a hyfforddiant i oedolion 25 oed a hŷn ac i bobl ifanc rhwng 16 a 24 mlwydd oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Os nad ydi eich amgylchiadau yn cyd-fynd â'r meini prawf yma, peidiwch â phoeni, gallwn eich cyfeirio at rywun a fydd yn gallu eich cynorthwyo.

Gallwn eich helpu â: 

  • Llunio CV 
  • Sgiliau cyfweliadau 
  • Cyrsiau (am ddim) 
  • Cymwysterau 
  • Lleoliadau gwaith 
  • Cysylltiadau â chyflogwyr 
  • Magu hyder 
  • Cyfeirio 
  • Gwirfoddoli (nid yw’n effeithio ar fudd-daliadau)

Mae’r tîm o Fentoriaid Cyflogaeth wedi’u lleoli yn:

Douglas Road
Bae Colwyn
Conwy
LL29 7PE
Ffôn: 01492 575578 neu 07711 567191
Oriau’r Swyddfa: dydd Llun – dydd Iau rhwng 9am a 5pm, dydd Gwener 9am - 4:30pm

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy