Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Cymorth i Ddechrau Gweithio Canolbwynt Cyflogadwyedd Pobl Ifanc

Canolbwynt Cyflogaeth Conwy i unigolion rhwng 16-24 oed


Summary (optional)
start content

Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy yn wasanaeth pwrpasol ar gyfer helpu pobl ifanc rhwng 16-24 oed sy’n byw yn Sir Conwy gydag:

  • Mentoriaid cyflogaeth penodol sy’n cynnig cyngor am waith, swyddi a budd-daliadau
  • Mentora personol un-i-un, wedi’i addasu i’r unigolyn
  • Cyrsiau hyfforddi am ddim wedi’u cyflwyno gan hyfforddwyr proffesiynol i feithrin sgiliau
  • Digwyddiadau hwyliog, am ddim i fagu hyder a gwella iechyd meddwl, wrth ddatblygu sgiliau lles am oes
  • Cefnogaeth ar gyfer y sawl sy’n dymuno parhau mewn addysg
  • Cymorth ag ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni cais am swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliadau
  • Cefnogaeth ariannol i oresgyn rhwystrau i hyfforddiant a gwaith: Benthyca Chromebook a dongle wifi, costau teithio, dogfennau adnabod
  • Ymgysylltu â’r Gymuned a Chyflogwyr: Digwyddiadau, ymgyrchoedd recriwtio, cyfleoedd gwaith, lleoliadau gwaith a chyrsiau ar Lwybrau gyrfa

Atgyfeiriadau at sefydliadau partner/asiantaethau eraill lle bo hynny’n briodol.

Os ydych chi rhwng 16-24 oed ac eisiau cymorth a chefnogaeth gennym, neu’n adnabod rhywun sydd eisiau, gallwch gysylltu â ni trwy’r ffyrdd canlynol:

Gadewch i ni eich helpu i danio’ch dyfodol disglair! 

CfW-footer-updated030423

end content