Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Sut i Bleidleisio


Summary (optional)
start content

Beth os na fedra i fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod?

Os na fedrwch chi fynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad am ba bynnag reswm (gwaeledd, ar eich gwyliau ayyb), mae'n bosib bwrw pleidlais absennol. Mae 2 fath o bleidlais absennol:

Pleidleisio drwy'r post

Pleidleisio drwy ddirprwy

Sut ydw i'n Pleidleisio

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy