Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau

Ynglŷn ag Etholiadau


Summary (optional)
Mae etholiadau yn broses ddemocrataidd ble mae dinasyddion o 16 oed yn ethol ymgeiswyr gwleidyddol i’w cynrychioli nhw, a’u diddordebau yn lleol ac yn genedlaethol. Yn 2021, mae newidiadau i’r etholfraint bleidleisio yng Nghymru nawr yn caniatáu i bobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio yn etholiadau’r Senedd ac etholiadau Lleol, ond nid yn etholiadau Seneddol y DU neu etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd nes byddant yn 18 oed. Mae gwladolion tramor sy’n byw yng Nghymru hefyd yn cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ac Etholiadau Lleol.