Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Grant Lleoedd Cymorthedig


Summary (optional)
Cymorth ariannol tuag at gost gofal plant i helpu teuluoedd sydd mewn angen.
start content

Mae Gofal Plant wedi cael ei effeithio gan COVID-19. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 neu dros e-bost ar plant.children@conwy.gov.uk


  • Bydd angen i rieni/gofalwyr gyfarfod y meini prawf sydd wedi’u nodi ar y ffurflen gais a chynnwys yr holl dystiolaeth berthnasol.
  • Os bydd yr holl feini prawf yn cael eu cwrdd, bydd arian yn cael ei ddarparu. Hyd at 50% o arian (os bydd am fwy na 6 awr y dydd) a hyd at 70% (os bydd am lai na 6 awr y dydd).
  • Bydd rheini/gofalwyr yn gyfrifol am unrhyw gostau sy’n bodoli yn y lleoliad cyn cyhoeddi’r llythyr gwobrwyo, neu os bydd eich cais am grant yn cael ei wrthod.
  • Mae’r arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r lleoliad ac mae’n rhaid i rieni/gofalwyr dalu gweddill y balans. Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol a rhaid i geisiadau gael eu gwneud fesul tymor.

Sylwer:

Nid yw cyflwyno ffurflen gais yn gwarantu y bydd arian yn cael ei ddarparu. I wneud cais, gofynnwch i’ch lleoliad am gopi o’r ffurflen gais neu gallwch ei lawr lwytho isod.

Ffoniwch Dîm Blynyddoedd Cynnar Conwy 01492 577850 i gael mwy o wybodaeth ynghylch y Grant Lleoedd Cymorthedig.

Cais am Grant Cymorth Lleoedd (PDF)

end content