Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Help gyda Chostau Gofal Plant


Summary (optional)
Mae yna rywfaint o ofal plant ar gael ar hyn o bryd i rieni yng Nghonwy os ydych yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg, neu’n gymwys i dderbyn y cynnig 30 awr wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant 3 a 4 oed.
start content

Mae cymorth yn cynnwys:

Gallwch dderbyn mwy o wybodaeth ar wefan Cymorth i dalu am ofal plant (Llywodeaeth Cymru)  neu ar wefan Childcare Choices Llywodraeth EM*

Os hoffech siarad gyda rhywun i wybod mwy, beth am gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy a fydd yn barod i helpu.

Ffôn: 01492 577850
Ebost: plant.children@conwy.gov.uk

*Noder:

Mae gwefan Llywodraeth y DU yn ymdrin â phob opsiwn ariannu sydd ar gael o fewn y DU. Dylech nodi ei bod yn bosibl na fydd rhai o’r opsiynau sydd wedi'u trafod ar gael yng Nghymru.

end content