Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Help gyda Chostau Gofal Plant


Summary (optional)
Mae yna rywfaint o ofal plant ar gael ar hyn o bryd i rieni yng Nghonwy os ydych yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg, neu’n gymwys i dderbyn y cynnig 30 awr wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant 3 a 4 oed.
start content

Mae Gofal Plant wedi cael ei effeithio gan COVID-19. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 neu dros e-bost ar plant.children@conwy.gov.uk

Mae cymorth yn cynnwys:

  • Gofal plant di-dreth
  • Credydau treth am ofal plant
  • Credyd Cynhwysol am ofal plant
  • Talebau gofal plant
  • Cefnogaeth tra rydych yn astudio
  • Cyllid lleoedd a gynorthwyir
  • Cynnig Gofal Plant am 30 Arw
  • Cyllid Dechrau’n Deg i blant 2 oed.

Gallwch dderbyn mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru neu ar wefan Childcare Choices Llywodraeth EM*

Os hoffech siarad gyda rhywun i wybod mwy, beth am gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy a fydd yn barod i helpu.
Ffôn: 01492 577850
Ebost: plant.children@conwy.gov.uk
neu dewch i'n gweld yng Nghanolfan Lôn Hen Ysgol

*Noder: Mae gwefan Llywodraeth y DU yn ymdrin â phob opsiwn ariannu sydd ar gael o fewn y DU. Dylech nodi ei bod yn bosibl na fydd rhai o’r opsiynau sydd wedi'u trafod ar gael yng Nghymru.

end content