Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Llywodraethwyr Ysgolion Hyfforddiant Disgybl Lywodraethwyr Cyswllt

Hyfforddiant Disgybl Lywodraethwyr Cyswllt


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp Targed
22/10/2019 4.00 – 5.30pm Coed Pella – Ystafell 102    

 

Nod yr hyfforddiant

  • Helpu Disgybl-lywodraethwyr Cyswllt (ysgolion uwchradd yn unig) i wella cyfranogiad disgyblion yn eu hysgol

Erbyn diwedd y sesiwn bydd y disgyblion yn deall:

  • Beth sy’n digwydd i addysg yng Nghymru;
  • Sut y gall disgyblion gyfranogi yn yr ysgol;
  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau llywodraethwyr wrth gefnogi cyfranogiad disgyblion.

Gofynnwn i glercod gysylltu â llywodraethwyr@conwy.gov.uk gyda manylion y disgyblion sydd am fynychu’r sesiwn hon

end content