Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy


Summary (optional)
start content

 

Mae Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy yn cynnwys cynrychiolydd a enwebwyd o bob corff llywodraethu. Er mai dim ond un bleidlais sydd gan bob corff llywodraethu ar faterion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgol a’r Gymdeithas, mae croeso i gyrff llywodraethu anfon mwy nag un llywodraethwr i’r cyfarfod. Mae Awdurdod Lleol Conwy’n darparu gwasanaethau gweinyddol i'r Gymdeithas.

Ceir rhagor o wybodaeth am Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy yma:
Pamffled CLlC (PDF)

Rydym yn awyddus i sicrhau yr hyrwyddir arferion gweithio ar y cyd rhwng yr Awdurdod Lleol a chyrff llywodraethu er mwyn i ni wella deilliannau i blant a phobl ifanc trwy Gonwy gyda'n gilydd.

Dyddiadau’r cyfarfodydd cymdeithas a drefnwyd yw:

DateMeetingTimeLocation

 17.10.2019

 Cymdeithas LlywodraethuCGA (gan gynnwys trip ysgol)

6.00 – 8.00pm

Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst

25.02.2020

Cymdeithas LlywodraethuCGA

6.00 – 8.00pm

Ysgol John Bright, Llandudno

19.05.2020

Cymdeithas LlywodraethuCGA

6.00 – 8.00pm

Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd   Llandudno

09.07.2020

Cymdeithas LlywodraethuCGA

6.00 – 8.00pm

Ysgol Bryn Elian, Bae   Colwyn

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy