Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhybuddion bwyd


Summary (optional)
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi gwybodaeth am dynnu cynhyrchion yn ôl, galw cynhyrchion yn ôl a rhybuddion alergedd er mwyn rhoi gwybod i ddefnyddwyr a busnesau am broblemau bwyd sy'n gysylltiedig â bwyd.
start content

Rhybuddion Bwyd

Gallwch gael golwg ar rybuddion bwyd ar wefan Asiantaeth Safonau Bwyd neu gallwch gael manylion yr holl achosion diweddaraf o dynnu a galw cynnyrch bwyd yn ôl cyn gynted ag y maen nhw'n cael eu cyhoeddi, trwy danysgrifio i gael neges destun yn uniongyrchol i'ch ffôn symudol. Cliciwch yma i danysgrifio.

Rhybuddion Alergedd

Gallwch hefyd ddewis cael free e-mail or text each bob tro y bydd cynnyrch bwyd yn cael ei alw'n ôl am ei fod yn beryglus o ran alergenau.

end content