Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Siarter cwsmeriaid a safonau gwasanaeth

Gwasanaeth Tai Gwag: Siarter cwsmeriaid a safonau gwasanaeth


Summary (optional)
start content

Mae arnom ni eisiau sicrhau:

  • Eich bod yn derbyn gwasanaeth o’r radd flaenaf
  • Eich bod yn derbyn cyngor ar sut i droi’ch eiddo gwag yn gartref
  • Bod eiddo gwag allai achosi problemau yn dod yn gartrefi unwaith eto lle bo’n bosibl.

Byddwn yn gwneud hyn drwy:

  • Gwrando, rhoi gwybod a chynghori
  • Annog perchnogion eiddo gwag i weithio efo ni
  • Chwilio am atebion
  • Bod yn onest, cyfeillgar, parchus a chymwynasgar
  • Darparu ein gwasanaethau’n deg.

Mae ein siarter cwsmeriaid a’n safonau gwasanaeth hefyd ar gael fel taflen y gellir ei lawrlwytho a’i hargraffu ar ffurf PDF.

Tudalen nesaf:  Y gwasanaethau rydym yn eu darparu

end content