Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Rhoi Gwybod am Eiddo Gwag

Rhoi Gwybod am Eiddo Gwag


Summary (optional)
start content

Os ydych chi’n ymwybodol o eiddo gwag ac yn dymuno ein hysbysu, llenwch y ffurflen drwy glicio ar y blwch isod. Os ydych yn berchen ar eiddo gwag ac eisiau trafod y sefyllfa gyda ni, gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen ar y dudalen “Cymorth i helpu rhoi defnydd newydd i gartrefi gwag”.

Unwaith y byddwn yn derbyn adroddiad am eiddo gwag, byddwn yn gwneud ymholiadau ac yn penderfynu pa gamau gweithredu i’w dilyn. Os hoffech wybod y canlyniad, darparwch eich manylion cyswllt. Nodwch y byddwn yn gyfyngedig o ran y wybodaeth y gallwn ei roi i chi, ac ni fyddwn yn gallu datgelu gwybodaeth am amgylchiadau perchennog yr eiddo.

Os byddai’n well gennych chi sgwrsio gyda rhywun dros y ffôn, ffoniwch ni ar 

Ffôn: 01492 574235
E-bost: taigwag@conwy.gov.uk

end content