Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Rhoi Gwybod am Eiddo Gwag

Rhoi Gwybod am Eiddo Gwag


Summary (optional)
Rhowch unrhyw wybodaeth berthnasol (h.y. lleoliad yr eiddo gwag, disgrifiad o unrhyw faterion, am ba hyd mae’r eiddo wedi bod yn wag, manylion y perchennog os yw’n hysbys).
start content

Rhowch eich manylion rhag ofn bydd angen i ni gysylltu â chi.

  • Eich Enw
  • Rhandy, ystafell, uned, adeilad, llawr, ac ati (dewisol)
  • Enw/rhif y tŷ a’r stryd, Blwch Post, enw’r cwmni, d/o
  • Stryd
  • Ardal
  • Tref
  • Sir
  • Cod Post
  • Eich Rhif Ffôn
  • Eich Cyfeiriad E-bost
Strategaeth Tai
Blwch POst 1
Conwy
LL30 9GN

Rhif Ffôn: 01492 574235 neu 01492 576274

Rhoi Gwybod am Eiddo Gwag

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy