Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Y Sefyllfa yng Nghonwy

Y Sefyllfa yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Ar unrhyw un adeg, mae mwy na 1,600 o gartrefi yn sir Conwy sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy. Mae llawer o’r cartrefi hyn mewn cyflwr da ac yn parhau’n wag tra mae’r perchnogion yn penderfynu beth i’w wneud gyda nhw. Fodd bynnag, mae eraill mewn cyflwr gwael neu’n aros yn wag am gyfnodau hirach, a gall eiddo fel y rhain gael effaith negyddol ar eiddo gerllaw, yn weledol ac o ran gwerth eiddo.

Mae amcangyfrif swyddogol yn awgrymu bod cartref gwag yn costio’i berchennog oddeutu £135 yr wythnos (neu £7018 y flwyddyn), wrth ystyried colli incwm rhent, ynghyd â'r costau sy'n gysylltiedig â dirywiad, fandaliaeth, yswiriant a thalu Treth y Cyngor.

Mae Cynllun Cartrefi Gwag Conwy wedi bod ar waith ers 2008, ac mae swyddog pwrpasol i helpu i fynd i’r afael â’r materion gall cartrefi gwag eu cyflwyno weithiau. Mae’r wybodaeth a’r dolenni a ganlyn yn darparu gwybodaeth am sut gallwch roi gwybod am gartref gwag, neu pwy i gysylltu â hwy os ydych yn berchen ar gartref gwag ac am drafod opsiynau ar ei gyfer.  

Os na chewch ateb i’ch cwestiwn yma neu drwy’r dolenni, cysylltwch â’r swyddog cartrefi gwag i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltwch â ni

E-bost: strategaethtai@conwy.gov.uk

Rhif Ffôn: 01492 574235 neu 01492 576274

Ysgrifennwch atom ni

Y Strategaeth Tai
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GL.

Dewch i’n gweld ni

Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy