Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwarchodfa Natur Leol Mynydd Marian


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod Grid:SH 890773.

Mae Gwarchodfa Natur Leol a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch ym mhentref Llysfaen, rhwng Bae Colwyn ac Abergele. Os ewch i ben y gefnen gallwch gael golygfeydd helaeth ar hyd yr arfordir ac hefyd o’r tirwedd gwledig tu cefn a draw at fynyddoedd Eryri a Bryniau Clwyd yn y pellter.  Mae’r planhigion glaswelltir o ddiddordeb arbennig yn gynnar yn yr haf, yn enwedig ym Mai/Mehefin, pan geir arddangosfa o degeirianau a blodau glaswelltir eraill. 

Yma mae planhigion fel y cor-rosyn lledlwyd, pumnalen y gwanwyn, a’r pawrwelltau sy’n sefyll i fyny ac yn symud yn y gwynt, a’r glöyn byw glesyn serennog. Mae nhw oll yn cyfrannu at werth y lle yma fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. 

Gweler isod am gopi PDF o lwybr y daith gerdded/taflen hon.

Mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i’w prynu. Ewch i’n tudalen Cyhoeddiadau Cefn Gwlad am fwy o wybodaeth.

Y Cod Cefn Gwlad

Pecyn Addysgiadol Mynydd Marian

Gloÿnnod byw - Gwarchodfa Natur Leol Mynydd Marian

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content