Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mynydd y Dref, Conwy


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod Grid:  SH 760777

Mae Mynydd y Dref yn sefyll yn amlwg tua'r gorllewin o dref Conwy ac yn cael ei wasanaethu gan rwydwaith o lwybrau da, yn cynnwys Llwybr y Gogledd a Llwybr Arfordir Cymru.  Yn yr haf, bydd grug y mêl yn lliwio’r bryn hwn yn borffor ac mae’n gartref i adar fel y gigfran a’r frân goesgoch.  Mae golygfeydd da o’r copa, ac yno hefyd mae caer o Oes yr Haearn. 

Llwybr y Gogledd

Llwybr Arfordir Cymru

Cyhoeddiadau Cefn Gwlad

Y Cod Cefn Gwlad

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content