Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bryn Cadno


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod Grid: SH 843776

Mae Bryn Cadno wedi’i leoli i’r de o hanner gorllewinol Bae Colwyn. Tua’r gogledd o’r safle mae datblygiad tai diweddar yn Ucheldir Colwyn. Mae’r ochr dde-ddwyreiniol yn ffinio ar gefn gwlad agored.

Mae’r safle glaswelltir hwn, a arferai fod yn rhan o gwrs golff, yn awr yn fan agored ac yn darparu golygfeydd panoramig o’r mynyddoedd oddi amgylch a'r Gogarth a Thrwyn y Fuwch. Mae pwll bychan tymhorol yn cynnig diddordeb ychwanegol, gyda choed prysg o gwmpas sy’n helyg gan fwyaf. Mae gan y safle yma gysylltiadau da gyda’r rhwydwaith o lwybrau troed oddi amgylch a gellir yn hawdd ei gynnwys mewn taith gerdded gylchynol. Pam nad ewch am daith gerdded gylchynol yn cysylltu Coed Pwllycrochan, Bryn Cadno ac Yr Olygfan?

Cyhoeddiadau Cefn Gwlad

Y Côd Cefn Gwlad

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content