Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llwybr Natur y Gogarth


Summary (optional)
start content

Mae’r Gogarth yn le bendigedig ar gyfer bywyd gwyllt a blodau, dewch, archwiliwch a darganfyddwch ar y Llwybr Natur. Mae’r llwybr yn cychwyn ac yn gorffen ar y copa (yn union wrth y maes parcio) ac mae arwyddion cyfeirio clir ar hyd y llwybr. Mae digon i’w weld ar y ddaear, ond cofiwch edrych i fyny ar olygfeydd godidog am fynyddoedd y Carneddau, y Fenai ac Ynys Môn, Môr Iwerddon a Bae Lerpwl.

Pa fath o daith gerdded yw hon?

 • Llwybrau: Llwybrau gwelltog, traciau a ffyrdd. Mae’r llwybrau’n serth mewn mannau, felly rydym yn argymell esgidiau a bŵts cerdded da
 • Pellter: 6.5 km / 4 milltir (llwybr hirach) neu 5.5 km/3.5 milltir (llwybr byrrach)
 • Cŵn: Dylid cadw cŵn dan reolaeth neu ar dennyn; mae defaid a geifr yn pori’n rhydd ar y pentir
 • Lluniaeth: Ar gael yng Nghanolfan Pen y Gwylfryn, sydd ar agor bob dydd rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref, ar benwythnosau yn unig tu allan o’r tymor. Mae’r Caffi Gorffwys a Diolch (ar agor trwy’r flwyddyn ag eithrio ambell ddyddiad) ar ben pellaf y pentir, ar Gylchdro’r Gogarth
 • Graddfa’r daith gerdded: Hawdd / cymedrol
 • Map: Os hoffech chi brynu map sy’n dangos y llwybr hwn, y mapiau y byddwch eu hangen yw’r Explorer OL17. Gallwch fynd draw i wefan Arolwg Ordnans i gael rhagor o wybodaeth neu i brynu eich map, neu mae’r mapiau hyn ar gael i’w prynu mewn nifer o siopau ar y stryd fawr. Gallwch lawrlwytho cerdyn y llwybr ar gyfer y daith hon isod, ond rydyn ni wastad yn argymell mynd â map OS yn ychwanegol at unrhyw daflen

Sut ydw i’n cyrraedd yno?

 • Gyda thrên: Mae yna orsaf yn Llandudno. Rhif Ffôn: 0845 7484950. www.nationalrail.co.uk
 • Gyda bws: Rhif Ffôn: Traveline Cymru 0871 200 22 33. www.travelinecymru.info
 • Gyda Char: Dilynwch yr A55/A470 i Landudno, yna dilynwch yr arwyddion am Barc Gwledig y Gogarth. Mae maes parcio talu ac arddangos ar y copa
 • Gyda thram: Mae Tramffordd Fictoraidd y Gogarth yn mynd yn ddyddiol rhwng y Pasg a diwedd Hydref. Ffoniwch 01492 879306

Byddwch yn barod!

 • Wrth gerdded ar hyd ffyrdd, cerddwch ar yr ochr dde mewn llinell sengl
 • Gall y pentir prydferth hwn fod yn agored iawn, a gall y tywydd wrth y copa fod yn wahanol iawn i’r amodau ar lefel y môr. Mae esgidiau a dillad addas yn hanfodol ar gyfer cerdded drwy gydol y flwyddyn
 • Gwiriwch ragolygon y tywydd 
 • Y Cod Cefn Gwlad

Mapiau

end content