Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Parc Bodlondeb


Summary (optional)
Conwy
start content

Mae Bodlondeb wedi'i leoli ar ochr orllewinol Moryd Conwy ac ychydig y tu allan i furiau castell Tref Conwy gyda golygfeydd trawiadol dros y foryd ac i fyny at y coed sydd y tu cefn i'r prif adeilad. Mae swyddfeydd Dinesig Conwy yn sefyll yng nghanol Parc Bodlondeb gan ei wneud yn un o'r Parciau sy'n denu'r nifer mwyaf o ymwelwyr yn y Sir.

  • Lleoliad - Bangor Road, Conwy
  • Cyfleusterau - parcio, toiledau offer chwaraeon a chwarae, teithiau cerdded mewn coetir a pharcdir, llwybrau hygyrch, seddi a lotment muriog.

Mae'r tiroedd yn helaeth ac yn cynnwys parcdir traddodiadol, cyrtiau tennis, cae a phafiliwn criced, cae pêl-droed, man chwarae i blant a lotments yn ogystal â'r Warchodfa Natur Leol tua'r gogledd.                                                     

Yn wreiddiol, cartref teuluol oedd Bodlondeb a adeiladwyd ym 1742 ar gyfer Mr Holland, aelod o deulu cyfoethog lleol.  Yna, gwerthwyd y tŷ a'r tir i Mr Albert Wood a'i deulu ac roeddent ym mherchnogaeth teulu'r Wood tan 1937.  Yna, trosglwyddwyd Bodlondeb i berchnogaeth Cyngor Bwrdeistref Conwy a daeth yn swyddfeydd canolog i nifer o adrannau ar gyfer beth sydd erbyn hyn yn Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy