Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwll Padlo Llanfairfechan


Summary (optional)
Fe fydd Pyllau Padlo Conwy ar gau yn ystod tymor 2020 oherwydd COVID-19. Rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd hwn er mwyn cadw pawb yn ddiogel. Yng Nghymru, mae dal angen cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, a dim ond sesiynau awyr agored wedi’u goruchwylio ar gyfer hyd at 30 o bobl a ganiateir. Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ymwelwyr i’r pyllau padlo’r tymor nesaf.
start content

Ger llyn mawr, parc plant a Llecyn Gemau Amlddefnydd, mae hwn yn bwll petryal traddodiadol sy’n mesur 17m x 6m, ac sy’n 0.6m o ddyfnder ar ei bwynt dyfnaf. Gyda golygfeydd anhygoel tua Bangor ac Ynys Môn, mae'r pwll padlo'n fan delfrydol i fwynhau diwrnod hamddenol braf. Mae byrddau picnic gyda seddi ar gael ac mae’r ffens derfyn ddiogel o’i amgylch yn rhoi tawelwch meddwl ychwanegol i rieni. Mae yna gaffis a chludiant cyhoeddus o fewn pellter cerdded, gyda dewis o siopau coffi hefyd o fewn y dref.

Lleoliad

Pwll Padlo Llanfairfechan, West Shore Road, Llanfairfechan, Conwy LL33 0DA.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy