Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwll Padlo Penmaenmawr


Summary (optional)
start content

Mae ein pyllau padlo ar gau ar hyn o bryd, wrth i ni wneud gwaith i’r huwchraddio.

Y wybodaeth ddiweddaraf am byllau padlo:  Bydd ein pyllau padlo'n ailagor ar gyfer tymor yr haf yn dilyn gwaith adnewyddu.

Yng nghanol ardal syfrdanol o hardd ar arfordir gogledd Cymru, dafliad carreg o’r A55.  Gyda golygfeydd godidog o Ynys Môn ac Ynys Seiriol, mae pwll padlo Penmaenmawr yn lleoliad poblogaidd iawn i ymwelwyr a’r bobl leol fel ei gilydd. Mae’r pwll padlo traddodiadol ar siâp diemwnt ac mae’n mesur 11m x 8m.  Mae’n 1 droedfedd / 0.3 metr o ddyfnder ar ei bwynt dyfnaf, ac mae hefyd yn cynnwys rhaeadr.

Gallwch fynd at y pwll padlo ar droed o’r briffordd drwy fynd ar hyd tanffordd, neu os ydych chi’n gyrru, mae yna rywfaint o fannau parcio ar un pen i’r promenâd.

Mae’r ‘Caffi Glan Môr' wedi’i leoli 50 llath yn unig o’r pwll padlo, ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos o fis Mawrth i fis Tachwedd, gan gynnig amrywiol fwydlenni megis brecwast trwy’r dydd, dewisiadau heb glwten, gamwn a sgampi, i enwi ychydig yn unig.  Mae'n cynnig amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer y gallwch eu hyfed yn y caffi neu’r tu allan yn yr haul. Ar y diwrnodau heulog, poeth hynny gallwch brynu hufen iâ, lolis iâ a llawer mwy. Gallwch hefyd logi’r caban gwyliau gerllaw am y dydd – ewch draw i siarad â pherchnogion y caffi am ragor o wybodaeth. Mae parc i blant gerllaw sy’n cynnwys nifer o wahanol offer chwarae. Er diogelwch ychwanegol, mae ffens derfyn o amgylch y parc.

Pa mor fawr ydi’r pyllau padlo? 

Dimensiynau Pwll Padlo
     Pwll Padlo               Dimensiynau                     Dyfnder                        Faint o ddŵr           
 Craig y Don                                     116m x 21m x 0.66m                  1608m3                           12,060 galwyn
 Llanfairfechan   17m x 6m x 0.8m   82m3   615 galwyn
 Penmaenmawr   11m x 8m x 0.33m  29m3   217 galwyn
 Llandrillo-yn-Rhos  17m x 8m x 0.5m  68m3  510 galwynPa mor aml mae’ch staff yn mynd i’r pyllau padlo?
Bydd aelod o’r tîm yn ymweld â phob pwll nofio pob dydd.
 
Sut ydych chi’n glanhau’r pyllau? 
Mae’r tasgau dyddiol yn cynnwys adlifo, gwneud yn siŵr bod lefel y dŵr yn iawn, ychwanegu a gwirio lefel y diheintydd cemegol a glanhau’r pwll a’r ardal ger y pwll (adlifo ydi gwrthdroi llif y dŵr i fflysio unrhyw halogydd o’r hidlydd).

Sut a pha mor aml ydych chi’n profi’r dŵr?
Rydym ni’n cymryd darlleniadau clorin a pH ddwywaith y dydd. Mae cwmni annibynnol yn cynnal profion microbiolegol bob mis. 

Pam bod y pyllau nofio yn agor am 10am?
Mae hyn yn rhoi amser i’n tîm wneud y tasgau dyddiol (uchod). 

Ydi’r pyllau yn cael eu draenio a’u hail-lenwi dros yr haf? 
Anaml iawn y mae’n rhaid gwagio ac ail-lenwi pyllau padlo Craig y Don, Penmaenmawr a Llandrillo-yn-Rhos. Oherwydd cylchrediad cyfyngol, caiff pwll padlo Llanfairfechan ei wagio a’i ail-lenwi’n amlach.

Lleoliad

Pwll Padlo Penmaenmawr,
Beach Road,
Penmaenmawr,
Conwy
LL34 6AZ.
end content