Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwll Padlo Craig y Don


Summary (optional)
Fe fydd Pyllau Padlo Conwy ar gau yn ystod tymor 2020 oherwydd COVID-19. Rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd hwn er mwyn cadw pawb yn ddiogel. Yng Nghymru, mae dal angen cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, a dim ond sesiynau awyr agored wedi’u goruchwylio ar gyfer hyd at 30 o bobl a ganiateir. Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ymwelwyr i’r pyllau padlo’r tymor nesaf.
start content

Dyma un o byllau padlo awyr agored mwyaf Cymru; mae’n mesur 116m - 21m ac yn 2 droedfedd / 0.6 metr o ddyfnder ar ei bwynt dyfnaf. Mae'n atyniad poblogaidd iawn yn ystod tymor yr haf.

Mae’r cyfleusterau ar y safle’n cynnwys 'Caffi’r Pwll’ sy’n cynnig diodydd, byrbrydau a hufen iâ a hefyd yn gwerthu amrywiol deganau meddal i blant. Mae byrddau picnic a meinciau ar gael er hwylustod i chi, ynghyd â thoiledau cyhoeddus. Mae parc i blant hefyd gerllaw, gyda ffens derfyn ddiogel o’i amgylch.

Mae yna rywfaint o fannau parcio am ddim ar gael ar y promenâd a gerllaw, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yno’n gynnar i osgoi cael eich siomi. Mae’r gwasanaeth bws lleol yn pasio heibio’r safle’n rheolaidd, ac mae pob arhosfan o fewn pellter cerdded byr. 

Lleoliad

Pwll Padlo Craig y Don, Y Promenâd, Colwyn Road, Llandudno, Conwy LL30 3AA.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy