Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwll Padlo Llandrillo-yn-Rhos


Summary (optional)
Fe fydd Pyllau Padlo Conwy ar gau yn ystod tymor 2020 oherwydd COVID-19. Rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd hwn er mwyn cadw pawb yn ddiogel. Yng Nghymru, mae dal angen cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, a dim ond sesiynau awyr agored wedi’u goruchwylio ar gyfer hyd at 30 o bobl a ganiateir. Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ymwelwyr i’r pyllau padlo’r tymor nesaf.
start content

Mae pwll padlo Llandrillo-yn-Rhos mewn lleoliad delfrydol o fewn man chwarae poblogaidd sy’n cynnwys llithrennau, siglenni, weiren wib ac offer chwarae eraill, yn ogystal â man gwelltog o faint da. Mae’r safle hefyd yn elwa o gael nifer o fyrddau picnic ac mae’r ffens derfyn ddiogel o’i amgylch yn rhoi tawelwch meddwl ychwanegol i rieni. Er hwylustod, mae toiledau wedi’u lleoli o fewn tir y cyfleuster.

Mae lluniaeth ar gael o fewn tafliad carreg yn yr amrywiol gaffis, siopau hufen iâ a siopau eraill sydd wedi'u lleoli o fewn y gyrchfan hynod ddeniadol a phoblogaidd hon. Mae mannau gollwng cludiant cyhoeddus ardderchog yn y dref sy’n ei gwneud yn hawdd i chi gyrraedd y pwll padlo.

I’r rhai hynny ohonoch chi sy’n teithio mewn car, mae yna Faes Parcio Talu ac Arddangos gerllaw ar gornel Ffordd yr Abaty a Colwyn Avenue.

Lleoliad

Pwll Padlo Llandrillo-yn-Rhos, Ffordd yr Abaty, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn LL28 4NG.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy