Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymweld â'r Archifau


Summary (optional)
start content

Bydd yr archifdy yn cau am 16:30 Dydd Iau 19 Rhagfyr 2019 tan 10 o’r gloch Dydd Iau 2 Ionawr 2020.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!!!

Bydd Archifau Conwy yn cau ddydd Iau, 9 Ionawr gan ein bod ni’n symud i Ganolfan Ddiwylliant Conwy, Town Ditch Road, Conwy. Byddwn yn hysbysebu ein diwrnod agor yn y ganolfan cyn gynted â phosibl. Er y byddwn ar gau, mi fyddwn yn delio gydag ymholiadau dros y ffôn ac e-bost os oes modd. Hoffem ddiolch i holl ymwelwyr Archifau Conwy am eu cefnogaeth ac rydym ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i’n cartref newydd a gwych yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy.

Cau Archif Conwy Dros Dro

O’r wythnos sy’n dechrau ar y 5 Awst 2019, bydd Archif Conwy yn cau i’r cyhoedd ar ddydd Llun a dydd Mawrth bob wythnos.  Mae hyn er mwyn cwblhau paratoadau ar gyfer symud ein casgliad hanesyddol i adeilad newydd yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy.

Disgwylir i’r Ganolfan Ddiwylliant agor i’r cyhoedd yn yr hydref, a bydd yr Archif yn ailagor mor fuan â phosibl wedi hynny.

Ymddiheurwn i’n holl ddefnyddwyr am yr anghyfleustra, ond gobeithiwn y bydd y cyfleusterau newydd a fydd ar gael yn y ganolfan newydd yn gwneud iawn am yr oriau agor cyfyngedig.

Ein horiau agor dros dro newydd fydd:

Dydd Llun

Ar gau

Dydd Mawrth

Ar gau

Dydd Mercher

Ar agor 10am- 12.30pm, 1.30pm-4.30pm

Dydd Iau

Ar agor 10am- 12.30pm, 1.30pm-4.30pm

Dydd Gwener

Ar gau

 

 

 

Yr Hen Ysgol Fwrdd
Lloyd Street
Llandudno
Conwy
LL30 2YG

Ymholiadau:

 

Oriau agor: 

DyddBorePrynhawn
Dydd Llun 10:00 - 12:30 13:30 - 16:30
Dydd Mawrth 10:00 - 12:30 13:30 - 16:30
Dydd Mercher 10:00 - 12:30 13:30 - 16:30
Dydd Iau 10:00 - 12:30 13:30 - 16:30
Dydd Gwener Ar gau  Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau  Ar gau
Dydd Sul Ar gau  Ar gau

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy