Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaethau Eraill gan Archifau


Summary (optional)
start content

Gall y Gwasanaeth Archifau wneud copïau papur ac electronig o gofnodion (yn dibynnu ar gyflwr y ddogfen a hawlfraint). Gellir archebu'r rhain yn bersonol yn ystod ymweliad â'r Archifdy, neu dros y ffôn neu e-bost. Rydym ni hefyd yn cynnig gwasanaeth ymchwil wedi ei dalu ac mae gennym ni ystafell gyfarfod y gallwch chi ei llogi. Ar ben hyn, gallwch dderbyn cyngor ar gyfrannu cofnodion i'r Archifdy.

Ffioedd a Chostau'r Gwasanaeth Archifau Ebrill 2024 Gwasanaethau Copïo (PDF)

end content