Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Ddiwylliant Conwy


Summary (optional)
Nod prosiect Canolfan Ddiwylliant Conwy yw creu canolfan ragoriaeth newydd arloesol ar gyfer diwylliant, treftadaeth a'r celfyddydau yn Sir Conwy, wedi’i leoli ar safle'r Hen Ysgol, Bodlondeb, yn nhref Conwy.
start content

Beth yw hyn?

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn brosiect cydleoli arloesol a fydd yn cynnwys:

  • Llyfrgell ardal newydd ar gyfer Conwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno
  • Cartref newydd i Archifdy Conwy
  • Canolfan y celfyddydau a threftadaeth gyda dehongliad rhyngweithiol a chasgliadau hanesyddol yn cael eu harddangos
  • Rhaglen o gyfleoedd hyfforddi achrededig ar gyfer pob oedran
  • Cyfleoedd cefnogi a datblygu gwirfoddolwyr i bobl ar draws y sir

 

Ar ba gam mae'r prosiect?

Mae’r pecyn ariannu ar gyfer y prosiect nawr wedi cael ei gwblhau a chymeradwywyd y caniatâd cynllunio. Yn dilyn proses dendro mae Wynne Construction wedi cael eu penodi’n ffurfiol ac mae’r Ganolfan yn bwriadu agor yn ystod yr hydref 2019.

 

Sut fydd yn edrych?

Mae’r dyluniad yn dangos adeilad unllawr modern sy’n cynnig golygfeydd godidog o Waliau Castell Conwy. Bydd y to gwyrdd yn cyd-fynd gyda choed Parc Bodlondeb a bydd y tir yn cael ei dirlunio i gynnwys llys darllen allanol a gardd.

 

Beth sy’n cael ei gynnig?

Bydd y Ganolfan yn borth i stori Conwy, ac yn cael ei staffio gan dîm profiadol a hoffus. Gall Ymwelwyr bori drwy gasgliadau’r llyfrgell a threftadaeth, archwilio'r arddangosfeydd; ymchwilio i'r hanes lleol; neu fwynhau coffi gyda Chastell Conwy yn gwmni.

Bydd digon o gyfleoedd i gymryd rhan, o sesiynau blasu celf a threftadaeth i waith gwirfoddol wedi’i achredu i bob oedran. Byddwn hefyd yn mynd â'r prosiect ar daith, gan gyflwyno arddangosfeydd a gweithgareddau i gymunedau ar draws Sir Conwy.

I gael gwybod rhagor ac i ymuno â rhestr bostio’r prosiect:

Newyddlenni

 

Ariennir y Ganolfan Ddiwylliant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru (yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd), Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, a Chyngor Celfyddydau Cymru.
European Agricultural Fund for Rural Development logo

 

 

CBS Conwy,  Treftadaeth - ariennir gan y loteri; Gwynt y Môr; Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy