Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Manylion Cyswllt - Canolfan Ddiwylliant Conwy


Summary (optional)
start content

Cysylltu

E-bost
diwylliant.culture@conwy.gov.uk

Yr Archifdy (01492) 577 550
archifau.archives@conwy.gov.uk 

Y Llyfrgell (01492) 576 089
llyfrgell.conwy@conwy.gov.uk

https://www.facebook.com/diwylliantconwyculture

Sut i Ddod o Hyd i Ni

Canolfan Ddiwylliant Conwy, Ffordd Town Ditch, Conwy, LL32 8NU

Mae yna faes parcio yn Swyddfeydd Dinesig Bodlondeb a Mount Pleasant ac mae man parcio hygyrch ar gael ar y safle.

Mae yna arhosfan bysiau y tu allan i’r brif fynedfa ac mae Gorsaf Reilffordd Conwy 250m i ffwrdd. I gael rhagor o wybodaeth am sut i’n cyrraedd ni ar gludiant cyhoeddus, ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Parking-Roads-and-Travel/Public-Transport/Public-Transport.aspx

 

end content